حجم مبنا در بورس چیست و چگونه قیمت سهم را تغییر تغییر می دهد ؟

» حجم مبنا در بورس چیست و چگونه قیمت سهم را تغییر تغییر می دهد ؟

تعریف:

حجم مبنا یک شرکت ،تعداد سهامی  از کل سهام شرکت است که در یک روز باید معامله شود تا #قیمت_پایانی برابر #ميانگین_وزنی قیمت های معامله شده در روز شود.


????این که می گوییم میانگین وزنی به این معنی است که هرچه حجم معامله در یک قیمت خاص بیشتر باشد آن قیمت در میانگین گیری تاثير بيشتری دارد. 


—-------------------------------

حال حجم مبنا چطور محاسبه می شود؟

حجم مبنای اکثر شركت ها مقدار 0.0008كل سهام شركت می باشد.این که می گوییم اکثر شركت ها به اين دليل است كه براي شركت هاي بزرگ مقداری کمتر از 0.0008در نظر گرفته شده است .


—----------------------

????حال این 0.0008 از کجا آمده است؟

طبق مصوبه سازمان بورس باید حداقل 20درصد کل سهام شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد تا تغییر قیمت سهم معقول باشد.حال اگر تعداد روز های کاری را 250روز فرض کنیم برای هر روز عدد .0.0008بدست می آید .

—-------------------------


#مثال برای محاسبه حجم مبنا

فرض کنید تعداد کل سهام شرکتی 100میلیون می باشد.حجم مبنای این شرکت این طور محاسبه می شود:


100000000*0.0008=80000


—---------------------------------------—

            ????????????


حال هدف از به کار گیری حجم مبنا چیست؟

هدف از به کارگیری این اهرم کنترل معاملات و جلوگیری از نوسان های کاذب و افت خیز های هیجانی قیمت سهم تنها با چند معامله می باشد.


—---------------------------

            ????????????

                 

حال نحوه به کارگیری حجم مبنا چیست ؟

????با یک مثال توضيح می دهیم.

فرض کنید قیمت روز قبل برای سهمی 1000ریال بوده و امروز معاملات زیر برای سهم صورت گرفته است.همچنین حجم مبنا را برای این سهم 1500در نظر بگیرید.در ساعت 9:

تعداد 100معامله در قیمت990

در ساعت 10:

تعداد 400معامله در قیمت 1010

در ساعت 11:

تعداد 200معامله در قیمت1020

در ساعت 12:

تعداد 300معامله در قیمت 1030 حال قیمت پایانی را با استفاده از میانگین وزنی محاسبه می کنیم.


(100*990)+(400*1010)+(200*1020)+300*1030)=1016000


1016000/1000=1016


بنابراین قیمت پایانی مورد نظر 1016بدست آمد.حال آیا همین قیمت در پایان ساعت بازار به عنوان قیمت پایانی ثبت می شود یا خیر؟

در جواب باید بگویم که حجم مبنا و حجم معامله کننده تعیین کننده است.در بالا فرض شده بود که حجم مبنا شرکت 1500می باشد و در این مثال تعداد 1000سهم معامله شده بود.اگر حجم معامله شده از حجم مبنا بیشتر بود همان قیمت پایانی محاسبه شده ثبت مي شد ولي در اين مثال حجم معامله شده كم تر از حجم مبنا می باشد.

بنابراین قیمت پایانی با یک تناسب ساده محاسبه می شود.????

X=1000*16/1500

X=11

پس قیمت پایانی ==

1000+11=1011


آخرین مطالب این وبلاگاستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده غیر حضوری
تعمیر پکیج در شیرازتعمیر پکیج در شیرازتعمیر برد پکیج در شیراز
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان  ساخت وبلاگ